Tag: Augsburg

Muller ngồi ngoài 7 tháng để dưỡng thương

Muller ngồi ngoài 7 tháng để dưỡng thương

Muller ôm gối năm xuống sân trong sự đau đớn, các đồng đội ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra khi định ăn mừng cùng anh. Các bác sĩ ngay lập tức có mặt để xem xét tình hình,