Tag: Đội của Messi

Messi – Thời gian qua đi, người vĩ đại nhất vẫn luôn ở lại

Messi - Thời gian qua đi, người vĩ đại nhất vẫn luôn ở lại

Quyết định ra đi của Neymar được đánh giá là không chỉ vì tiền, mà còn vì thoát khỏi cái bóng ảnh hưởng quá lớn mà Lionel Messi tạo dựng ở Barcelona. Trên một tài khoản Twitter có tên gọi