Tag: La Masia

Sergi Samper sẽ tiếp tục bị Barca đem cho mượn

Sergi Samper sẽ tiếp tục bị Barca đem cho mượn

Từng xuất hiện thông tin cho thấy cá nhân Sergi Samper muốn “dứt áo” ra đi theo hợp đồng chuyển nhượng bán. Tuy nhiên, với việc hợp đồng của Sergi Samper với Barca chỉ còn 2 năm, cầu thủ có