Tag: Santiago Bernabeu

Marco Asensio có thể chiếm vị trí của Ronaldo

Marco Asensio có thể chiếm vị trí của Ronaldo

Suốt một năm qua, dưới thân phận là “đàn em”, khi cái bóng của những Ronaldo hay Gareth Bale quá lớn, Asensio vẫn biết cách để mọi người nhắc tên mình. Trước khi cập bến Santiago Bernabeu, Marco Asensio đã